Hva vil det si å ha sterk helse?

glad-jente-sterk-helse

Når vi snakker om god eller sterk helse, er det kanskje lett å tenke på den fysiske helsa først. Samtidig skiller vi ofte mellom den fysiske og psykiske helsa, mens alt jo egentlig henger sammen. Hva vil det egentlig si å ha god helse? I denne artikkelen ser vi nærmere på det, og på hvilke faktorer som spiller inn. 

Defineres ulikt gjennom livet 

En måte å definere sterk helse på, er ved å se på om du har en helsetilstand som tillater deg å leve livet slik du ønsker. Da handler det ikke om ytre faktorer som flott bolig, dyre reiser og pene klær, men om du kan legge opp til en hverdag du trives med og mestrer. Er du i stand til å møte de kravene som stilles til deg i løpet av en vanlig dag?

Innholdet i dette vil selvsagt variere etter hvor i livet du er. En ung student som må sjonglere studier, deltidsjobb, trening og et sosialt liv vil behøve mer muskelstyrke, utholdenhet og større evne til fokus enn en pensjonist på 80 år. Lista flyttes med andre ord etter hvert som livssituasjonen din endrer seg, men målet er det samme: At helsa di er god nok til at du fungerer i hverdagen.

Les mer: Hva kjennetegner en sunn livsstil?

Gode relasjoner

Det finnes mange studier som viser en uheldig sammenheng mellom ensomhet og helse. Det er viktig å understreke at ensomhet ikke nødvendigvis handler om å ha få venner eller nære relasjoner, men om kvaliteten på relasjonene dine. Det går an å føle seg ensom sammen med mange mennesker, og det går an å føle seg tilfreds med det sosiale livet sitt om man har to virkelig gode, trygge relasjoner.

Når vi vet at mennesker er flokkdyr, er det heller ikke rart at relasjonene våre påvirker helsa. Dersom du opplever tilhørighet, trygghet og å ha verdi i møte med andre mennesker, vil det ha en positiv innvirkning også på den generelle helsa. Vil du gjøre en ekstra innsats for den psykiske helsa di, men er usikker på hvor du skal begynne? I artikkelen vår 5 tips til mental sunnhet kan være et fint sted å hente inspirasjon.

Hva er abc for mental helse?

Det er viktig å ta vare på kroppen sin, men det er like viktig å ta vare på sitt eget hode! Les hvorfor dette er viktig, og hva du kan gjøre for å bli sterkere mentalt. 

En funksjonell kropp 

En funksjonell kropp er en kropp som fungerer etter dine behov og i din hverdag. Har du et yrke hvor du er mye i bevegelse, vil du naturlig nok være tjent med å ha en utholdende fysikk. En sterk kropp vil tåle mer belastning både i form av mengde og motstand, og er noe du alltid vil være tjent med. Sitter du mye dypt konsentrert i løpet av arbeidsdagen, er det ekstra viktig med god kroppsholdning og sterkt skjelett, slik at du unngår belastningsskader. Det viser seg også at hjernen vår nyter godt av at kroppen er aktiv. Du kan lese mer om det i artikkelen Derfor får du sterk hjerne med aktiv kropp.

Er du blant de mange nordmenn som sliter med ryggsmerter? Vi har laget en oversikt over noen ryggøvelser som forebygger ryggplager.

God ernæring

Kroppen trenger nok og riktig næring for å kunne prestere slik du ønsker. Bildet på mat for kroppen som bensin er for bilen fungerer godt, og da er det også viktig å fylle riktig type bensin på tanken. Dette forklarer vi mer inngående i artikkelen Hvorfor er sunt kosthold viktig?

Er du usikker på om kostholdet ditt gir deg det du trenger, kan du lese mer om hvordan du setter sammen et sunt måltid. Du trenger ikke nødvendigvis ta så store grep for å gjøre en positiv forskjell, i vår artikkel Slik blir måltidet litt sunnere finner du tips til hvordan du kan sunnhets-hacke måltidene dine. Her er det bare å hente frem kreativiteten og pøse på med gode, sunne ingredienser!