Bare Bra logo 2022 green 2

Bare Bra og bærekraft

Bare Bra og bærekraft

Bare Bra og bærekraft

Bare Bra og bærekraft

Orkla Foods Norge (OFN) har et eget team som jobber utelukkende med å sørge for at produksjon, råvarer, leverandørkjede og selve produktene blir så bærekraftige som overhodet mulig. Johanne Kjuus, Leder for bærekraft i OFN, forteller at et mål de jobber mot, er å halvere klimaavtrykket til produktene de produserer innen 2030.

For å få til dette er jobben allerede godt i gang, med en helhetlig bærekraft-basert tankegang og flere spennende tiltak på ulike områder

Orkla Foods Norge (OFN) har et eget team som jobber utelukkende med å sørge for at produksjon, råvarer, leverandørkjede og selve produktene blir så bærekraftige som overhodet mulig.

Johanne Kjuus, Leder for bærekraft i OFN, forteller at et mål de jobber mot, er å halvere klimaavtrykket til produktene de produserer innen 2030.

For å få til dette er jobben allerede godt i gang, med en helhetlig bærekraft-basert tankegang og flere spennende tiltak på ulike områder.

klodemerket

Klodemerket

Klodemerket er et klimamerke for mat, som viser at produktet er bærekraftig og klimasmart. Merket tildeles de produktene som scorer godt nok på en klimaskala. Denne lar oss rangere et produkt ut fra hvilket klimaavtrykk det har, og produktet havner enten på høyt, middels, lavt eller veldig lavt klimaavtrykk. For at et produkt skal kunne bære Klodemerket må det ha lavt eller veldig lavt klimaavtrykk. Det er med andre ord kun de beste i klassen som kan smykke seg med Klodemerket.

Ser du Klodemerket på et produkt, vet du at det er et produkt som etterlater et lavt klimaavtrykk, og de fleste av oss vil gjerne ta best mulig vare på planeten vår.

Med klodemerket ønsker vi å gjøre det lettere for deg å ta valg som er bedre for klima!

Emballasje

Det er ikke bare maten i seg selv som påvirker hvor bærekraftig Bare Bra-produkter er. Også måter vi pakker produktene våre på, selve emballasjen, spiller en viktig rolle. Her har vi tatt grep for å sørge for at emballasjen etterlater minst mulig avtrykk. Som et bevis for at vi setter klima og bærekraft i hovedsetet i emballasjevalgene våre, er flere av elementene i emballasjen vår FSC®-merket. Forest Stewardship Council (FSC) er i dag den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for skogbruk. Ordningen sikrer at FSC-merkede produkter kun inneholder trevirke fra FSC-godkjent skog, uavhengig av hvor mange ledd det er mellom skog og forbruker.

Sunnhet

Å spise bærekraftig handler ikke bare om å ta gode valg for miljøet, men også om din sunnhet og hvordan du kan ta best vare på kroppen din. Bare Bra er bygget på naturlig sunnhet, og “bare bra mat” er nøkkelordet i alt vi gjør. Alle produktene fra Bare Bra er uten tilsatt sukker, og i tillegg er produktene våre basert på nøye utvalgte og smakfulle råvarer, som alle er sertifiserte. Som et eksempel er all kakaoen og hasselnøttene vi bruker Rainforest Alliance-sertifisert.

Johanne Kjuus forklarer at i utvalget av råvarer til Bare Bra inspiseres hver del av prosessen nøye, fra hvordan en råvare produseres eller dyrkes, til hvordan den pakkes, oppbevares og transporteres.

– Vi har valgt bort flere råvarer fordi vi ikke hadde oversikt over hele prosessen. Det er kjedelig, men da fortsetter vi å lete til vi finner en leverandør som kan vise til den kvaliteten og miljøbevisstheten vi trenger for å bruke råvaren i produktene våre.

Uten tilsatt sukker