Hva vil det si å ha god livskvalitet?

barebra-hva-vil-det-si-a-ha-god-livskvalitet

Det er aldri enkelt å definere kvalitet, nettopp fordi det er så ulikt fra person til person hva som er viktig for oss. For noen innebærer god livskvalitet å bestemme selv når man skal stå opp om morgenen, for andre er det muligheten til å løpe en lang tur tidlig om morgenen, før alle andre har stått opp. Det er uansett vanskelig å oppsummere livskvalitet med én faktor, for de fleste av oss er oppskriften på god livskvalitet en kombinasjon av flere ting.

Du definerer hva god livskvalitet er for deg

Hvis du spør 10 personer om hva som er god livskvalitet for dem, er sjansen stor for at du får 10 ganske ulike svar. Og nettopp det er poenget: Bare du vet hva som er god livskvalitet for deg. Likevel ser det ut til å være noen fellestrekk i hva folk opplever som viktig for å ha god livskvalitet, selv om de kan komme til uttrykk nokså ulikt fra person til person. De grunnleggende behovene som tilgang på mat, tak over hodet og en følelse av å være trygg, er nokså universelle forutsetninger for å ha det godt, og ligger til grunn også i livskvalitets-begrepet. Når dette er på plass, kommer de mer subjektive faktorene, hva som er viktig for den enkelte. 

Les også: Derfor er god helse og livsstil viktig

Ha det bra over tid

Man kan også si at livskvalitet handler om å ha det bra og være fornøyd over tid. Lykke er som vi vet en intens glede med begrenset levetid, og vanskelig å opprettholde som en varig tilstand. Vi vil alle ha flest mulig lykkelige stunder, men de er bare én av flere faktorer som bidrar til god livskvalitet. 

Å kjenne seg glad og tilfreds over tid betyr heller ikke at det er totalt fravær av motstand og utfordringer, men at du møter ting du vet du kan håndtere på en ok måte. God søvn er en sentral faktor for å kjenne seg fornøyd og klar til å møte hverdagen. Dersom du stadig føler deg trøtt, kan du jo lese artikkelen vår 5 grunner til at du alltid er trøtt, og se om det kan hjelpe deg med å knekke søvnkoden.

Gode relasjoner viktig for god livskvalitet

En rapport om livskvalitet i Norge peker på gode relasjoner som en viktig ingrediens i god livskvalitet. Vi mennesker er flokkdyr fra naturens side, og man skal ikke kimse av verdien av å tilhøre en bra og hyggelig flokk. 

Mat er en fin måte å samle folk på, så kanskje du kan imponere flokken din, eller bygge den ut, ved å invitere venner hjem og servere noen nye, spennende matretter? Vi anbefaler å prøve ut yoghurt parfait med granola og skogsbær, grønn smoothie bowl med spinat og avocado, eller å ta et dykk ned i alle de gode oppskriftene våre.

Yoghurt parfait med
granola og skogsbær

Aktivitet i hverdagen

Det er ikke tvil om at et visst aktivitetsnivå gir mange fordeler, både for mental og fysisk helse. Forskning viser at 30 minutter fysisk aktivitet daglig utgjør stor forskjell sammenlignet med lite eller ingen aktivitet, og du forebygger en lang liste med livsstilssykdommer.

Les også: 5 helsefordeler knyttet til fysisk aktivitet

Legg til rette for god livskvalitet

Vi ser at livskvalitet er sammensatt av objektive kriterier, altså de ytre rammene som å ha nok mat og et sted å bo, men også subjektive faktorer som handler om hva som får deg til å smile og kjenne på mestring. I dette ligger en mulighet for at hver og en av oss selv kan påvirke livskvaliteten vår, ved å legge til rette for å gjøre mest mulig av det som gjør oss glad, bygge og vedlikeholde gode relasjoner, og ta vare på den fysiske og mentale helsa vår.